Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Mažeikių
savivaldybės administracija, 2017

Pradžia >> Naujienos

Naujienos

Klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje ES siekė visuotinio susitarimo

Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje (lapkričio 30 d. – gruodžio 11 d.), Europos Komisija pristatė savo poziciją ir tikslus. Europos Sąjunga dėjo pastangas, kad būtų pasiektas visapusiškas, ilgalaikis ir dinamiškas susitarimas, padėsiantis pasauliui greičiau pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, atsparios klimato kaitos poveikiui. Jis ne tik padės kovoti su klimato kaita ir didinti visuomenės pastangas prisitaikant prie klimato kaitos poveikio, bet taip pat užtikrins ilgalaikį ekonomikos augimą ir darnų vystymąsi ES ir visame pasaulyje.

Siekiant išvengti blogiausių klimato kaitos padarinių būtina užtikrinti, kad vidutinė pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau negu 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. ES mano, kad naujuoju susitarimu turi būti aiškiai parodyta, jog vyriausybės yra pasiryžusios išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti tiek, kad temperatūros padidėjimas iki amžiaus pabaigos neviršytų sutartos ribos. ES manymu, patikimą susitarimą turėtų sudaryti šie elementai:

  • pasaulinė ilgalaikio tikslo vizija – signalas suinteresuotiesiems subjektams, tarp jų įmonėms, investuotojams ir visuomenei, apie pasiryžimą pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;

  • mechanizmas, kuriuo remiantis būtų reguliariai peržiūrimas ir didinamas bendras siekis;

  • griežta skaidrumo užtikrinimo ir atskaitomybės sistema, kuria užtikrinama, kad šalys ir suinteresuotieji subjektai galėtų tikėtis, jog pažadai bus įgyvendinti.

Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „ES nori plataus užmojo ir teisiškai privalomo susitarimo Paryžiuje. Mūsų tikslas užtikrinti, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C iki šio amžiaus pabaigos, tebėra pasiekiamas. Esame iki šiol neregėto pasaulinio judėjimo liudininkai. Tikiuosi, kitą savaitę derybose tai peraugs į veiksmus. Jei pasauliui Paryžiuje pavyktų susitarti, žmonija turėtų tarptautinę veiksmingą kovos su klimato kaita sistemą.“

ES vardu Paryžiuje bendrai derėjosi Europos Komisija ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujantis Liuksemburgas.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/26112015_paryziaus_konferencija_lt.htm